Lippincott's Magazine (Bookshelf)
Little Folks (Bookshelf)